برق انداختن و جلا بخشیدن کف چوبی به صورت گام به گام با تصویر

در قسمت قبل آموزشی قرار دادیم ، برای این که شما بتوانید عملیات تمیز کردن و یا به اصطلاح آماده سازی را برای کف های چوبی انجام دهید . در این مرحله می خواهیم برایتان عملیات برق انداختن کف را شرح دهیم.

گام اول ) در این مرحله که استارت کار هم هست ، شما اول باید نوع ماده جلادهنده خود را تهیه کنید ! برای این کار به فروشگاه های مصالح ساختمانی بروید و بگویید که مواد جلادهنده به کف و پاک کننده کف چوبی می خواهید . read more